Bakdelskontroll med klickerträning

Nu har jag uppdaterat den gamla artikeln om utgångsställning så att den passar mer med hur vi gör det idag. Framför allt är det delen om utgångsställningen som har ändrats en del. Jag tänker också lägga till en del om stegförflyttningar när jag är klar med resten av hemsidan.

Två steg bakåt och tre steg fram

Bakdelskontroll är ett begrepp som kommit starkt de senaste åren, alla är medvetna om att en lydnadshund måste ha kontroll över sin bakdel och använda den aktivt i vändningar, halter och ingångar. I den här artikeln ska jag gå in på djupet i hur backande och bakdelskontroll kan användas för att förbättra moment där du aldrig har tänkt bakåt förut.

Backande – att balansera grundfärdigheter

Att hunden kan backa vid din sida är ett krav i lydnadens högre klasser, men den viktigaste grundfärdigheten är faktiskt att hunden ska kunna backa rakt bakåt när den står vänd mot dig. Det är sällan eller aldrig som hunden behöver visa den färdigheten i lydnadsringen, men som grundfärdighet är den oslagbar. När man tränar flera grundfärdigheter under samma period kommer de att påverka varandra. Genom att ha ett snabbt, rakt och säkert backande högt upp på repertoaren samtidigt som man tränar stå, sitt och ligg kan man förändra utseendet på de grundfärdigheterna utan att behöva hjälpa hunden med teknik eller hastighet. Genom att balansera upp grundfärdigheter mot varandra får du fram precis vad du behöver för att få fart och precision.

Att lära hunden att backa är väldigt enkelt och det bör vara en av de första grundfärdigheter som man börjar med. Om hunden lär sig backandet som en av de första grundfärdigheterna kommer mycket av bakåttänket hos hunden automatiskt. När det väl är inlärt kan man låta den grundfärdigheten vara och bara låta den ligga i bakhuvudet på hunden tills man behöver plocka fram den för att balansera den mot en annan grundfärdighet. Det finns ingen större idé med att lägga på kommando på backandet, om man inte ska ha det som ett eget moment i t.ex. Freestyle. Vill man kunna använda det ihop med andra grundfärdigheter bör det vara helt oberoende av hjälper, både fysiska och verbala.

När man lär in backandet är det helt onödigt med hjälper. Hundar rör sig ofta spontant bakåt, det gäller bara att fånga de små, små rörelserna redan från början. Att röra sig mot hunden för att få den att backa innebär i de allra flesta fall att man tar för stora steg i taget, och att man missar att förstärka de första rörelserna bakåt. Innan man börjar arbeta med backandet är det en annan grundfärdighet som måste fungera. Hunden måste kunna stå framför oss och hålla fokus. Om hunden hela tiden sätter eller lägger sig så blir det onödigt svårt att träna. Om hunden försvinner ifrån dig efter varje belöning får du också svårt att träna effektivt. Därför är det en grundförutsättning för all träning att hunden klarar av att hålla fokus på träningen, och att den står kvar på samma plats och är fokuserad så fort den är klar med sin belöning. Var noga med att det här fungerar innan du börjar träna backande.

När man börjar inlärningen är det viktigt att man fångar rätt beteende första gången, och varje gång det händer. Det här är utmaningen. Det gäller att titta på hunden hela tiden, och vara beredd på att klicka ofta. I början klickar vi för alla rörelser bakåt. Det räcker att hunden lägger vikten bakåt. När hunden flyttar en tass bakåt ska det förstärkas omedelbart, och varje gång. På så sätt får vi snabbast möjliga framgång och säkerhet i beteendet. För att göra det enklare kan man se till att hålla hunden nära sig. Hunden har mycket lättare för att backa om den står lite för nära än om den står en halvmeter bort. För att få flyt på träningen, och undvika att hunden flyttar sig för att jag går mot den så ser jag till att hamna nära hunden när jag belönar. Se till att hunden äter sin godbit mot dina ben, gärna så nära att tassarna hamnar mot dina fötter. När hunden har ätit upp och du ställer upp dig rak i ryggen med armarna ner längs sidorna kommer hunden med största sannolikhet flytta någon tass bakåt. Klicka, och se till att placera dig rätt medan hunden äter godis. Det är en stor skillnad mellan att ställa sig nära hunden redan innan repetitionen börjar, och att göra det under repetitionen.Ser vi till att vi är rätt placerade redan från början lägger vi inte till någon extra hjälp under repetitionen och hunden blir van vid att backa så fort den har svalt godbiten. Börjar du röra dig mot hunden när den står och väntar riskerar du i mycket högre grad att bli beroende av den hjälpen för att få hunden att backa. Var noga med att det är hunden som är aktiv medan du står i en tävlingsmässig position mellan det att hunden svalt godbiten och nästa klick. Mellan klick och belöning är det helt okej att berömma, uppmuntra och placera sig och hunden i rätt position utan att man riskerar att göra hunden beroende av hjälp.

Så fort hunden backar med minst en tass så fort den svalt belöningen, varje gång, kan du börja höja kriterierna. Det första kriteriet som är bra att börja med att öka är avståndet till dig. När hunden har kommit igång kan du börja belöna den en liten bit ifrån dig, som du brukar när du tränar. Får du flyt då också kan du börja höja kraven på att hunden ska ta fler steg innan belöningen kommer. Det går ofta ganska snabbt om vi har varit noga med att klicka ofta och tidigt i början. Börjar hunden backa snett har vi kanske gått lite för snabbt fram, se till att minska kravet på hur långt hunden ska backa så att det blir rakt varje gång innan du går vidare. För att få hunden att backa iväg flera meter kan vi använda oss av baklängeskedjning. Klicka upprepade gånger för att hunden backar till en viss punkt. Det kan gärna vara tydligt, som en dörröppning eller vägg. Öka sakta avståndet till punkten när du vill höja kriterierna, och klicka bara när hunden sätter tassarna på rätt punkt. Gör gärna samma sak vid flera olika punker. Du kan säkert gå snabbare fram ju fler gånger du gör det. Se till att beteendet blir riktigt säkert, att hunden backar rakt, snabbt och med stort självförtroende så fort den svalt sin belöning.

Innan vi är nöjda med backandet vill vi också kunna få fram beteendet under marsch baklänges. Ha hunden framför dig. Börja med att bara trampa lätt på stället. Klicka när hunden backar. Gå sedan långsamt bakåt medan hunden följer efter, klicka och belöna när den börjar backa. Öka gradvis farten när vi går baklänges, så att du tillslut kan hålla normalt promenadtempo baklänges medan hunden följer efter och sedan går över i backande. Du kan också gärna lära hunden backa på avstånd. Bind upp hunden i en stolpe eller ett träd. Belöna när den backar. Öka gradvis avståndet från hunden så att den kan backa även när den står många meter bort från dig.

Praktiska exempel – fjärrdirigering

Nu har du en hund som backar som en gud. Det är inget mål i sig för ingen lydnadsdomare kommer någonsin att ge dig en tia för ditt perfekta backande under marsch baklänges (men du kanske borde överväga en freestyle-karriär). Nu är det dags att använda backandet för att förbättra andra grundfärdigheter. Fjärrdirigering är ett moment i lydnaden där man behöver en speciell teknik på stå, sitt och ligg. Det är på många hundar svårt att få fram genom att bara fånga hundens naturliga rörelser. De flesta hundar väljer att sätta sig genom att dra bakdelen under sig och lägger sig genom att slänga sig rakt ner. Det fungerar bra till sitt och ligg under marsch, men lägger man in det i fjärrdirigeringen får man en hund som förflyttar sig framåt under momentet. Det finns olika varianter på hur man vill att förflyttningarna ska se ut. Själv föredrar jag att baktassarna är låsta på samma punkt under hela momentet, och utgår från det här. Det innebär att hunden fäller sig ner bakåt i ligg från stå, med alla tassar kvar på samma punkt, och att hunden flyttar framtassarna bakåt när den sätter sig från stå, stamtidigt som baktassarna är kvar på samma plats.

För att få fram de rätta rörelserna balanserar jag backandet mot stå eller ligg. Jag ser till att båda grundfärdigheterna ligger högt upp på repertoaren. Man kan börja med att se till att sitt eller ligg fungerar, att hunden upprepar beteendet så fort den ätit sin belöning. Sedan tränar man lite på backande, men är uppmärksamma på alla tendenser till sitt eller ligg (och belönar naturligtvis om hunden sätter eller lägger sig bakåt). När man slutar belöna backandet kommer det tidigare förstärkta beteendet komma upp till ytan. Sannolikheten för att hunden kommer att försöka sätta sig samtidigt som den backar, eller påbörjar ett läggande samtidigt som den rör sig bakåt är stor. Fånga första rörelsen som ser riktig ut, du behöver inte vänta på hela beteendet i början. Sättandet kommer ofta enkelt, men i början händer det ofta att vi får flera stegs backande innan sättandet kommer. Det gör ingenting att det dröjer, klickar man för sitt flera gånger kommer backandet minska. Om hunden börjar sätta sig på gammalt vis plockar du fram lite backande igen. I läggandet kan man framför allt titta på hundens armbågar. När hunden viker frambenen och armbågarna går ner mot marken kan du klicka för den rörelsen. I början kanske du bara får till ett bugande, men efter några klick för det kan du vänta tills bakdelen kommer med också. Det går förvånansvärt snabbt att få fram korrekta förflyttningar om man bara är lite flexibel och försöker balansera grundfärdigheterna så att de påverkar varandra på rätt sätt. Får du bara backande tränar du mer på sitt eller ligg. Får du bara dina gamla sitt eller ligg tränar du mer på backande. Du kan gärna växla mellan beteendena under samma träningspass. Några klick för ligg, några klick för backande. Tillslut lossnar det!

Ställande under gång

Ställande under gång är lätt att få fram, men det är svårare att få till ett riktigt kraftfullt och kontant ställande där hunden trycker i med båda frambenen samtidigt istället för att stanna med ett steg eller två. Den vanliga lösningen är att använda sig av belöningsförväntan, genom att placera belöningen bakom hunden, eller kasta en boll eller godbit över huvudet på hunden efter klicket. Det är en möjlig lösning, men ännu bättre är naturligtvis att lära hunden rätt beteende från början. Här är backandet ovärderligt. Tränar vi mycket backande, och även backande under marsch baklänges, så får vi en hund som stannar för att kunna röra sig bakåt, och rörelsen blir mycket snabbare och mer målinriktad. Här är det bara att experimentera. Det är en stor fördel att träna en del backande innan man försöker få fram stå under baklänges marsch. Då blir ställandet redan från början mer kraftfullt, och du kan se till att de båda grundfärdigheterna är balanserade mot varandra under hela inlärningen, så att du får ett snabbt ställande hela vägen. Har du kommit längre med ställandet, men behöver förbättra farten och tekniken kan du gärna träna bara backande under baklänges marsch ett tag, och växla mellan att klicka för snabba stopp och att ibland låta hunden fortsätta bakåt.

Backa vid sidan

Ska du tävla i lydnadens högre klasser behöver du också kunna backa med hunden vid din sida. För snyggast resultat ska både förare och hund behålla frontriktningen, och backa rakt bakåt. Hunden ska hålla samma position som under framlänges fritt följ, och röra sig i ett jämnt, lugnt tempo utan att hoppa bakåt eller studsa bakåt sittandes. Ett sätt att få hunden att röra sig rakt är att ha hunden mellan föraren och en vägg. Min erfarenhet är att det i de flesta fall leder till att man tar för stora steg i taget, och inlärningen går långsammare. Om man ändå tar det i tillräckligt små steg är väggen onödig. Precis som när du lär hunden att backa framför dig är nyckeln till framgång att börja med att förstärka varje rörelse bakåt. Försöker du gå för långt med en gång kommer hunden i de allra flesta fall vrida ut bakdelen och/eller studsa bakåt.

För att enklast lyckas delar jag upp backandet i två delar. Dels ska hunden kunna resa sig från sittande när jag rör mig bakåt. Missar man den delen får man lätt en hund som hasar eller studsar bakåt i sittande ställning. Den andra delen är att starta från stående och röra sig bakåt lugnt och rakt i rätt position. Jag sätter inte ihop delarna förrän båda fungerar tillfredsställande. Det kan vara en fördel att jobba en del med backande från stående innan man börjar med ställandet från utgångsställning. Då får man en baklängeskedjningseffekt, där hunden har provat på att stå vid sidan och få belöning för det.

När hunden ska lära sig att backa vid vår sida delar vi upp det i små, små steg. I början förstärker man alla rörelser bakåt, och klickar så fort hunden flyttar en tass. När belöningen kommer efter klicket försöker jag alltid se till att hunden står i rätt position och fortfarande är rak när den äter sin godbit. När hunden kommer igång med backandet händer det lätt att den blir överambitiös och backar iväg från oss. Därför jobbar jag med små förflyttningar och rör mig framåt efter klicket. Jag ser också till att ge godbiten med vänster hand, på hundens utsida, så att den inte får förväntan på att vrida ut bakdelen och bli sned efter klicket.

Det är en stor fördel att ha en medhjälpare som kan titta på både dig och hunden när du tränar backande vid sidan. Ibland kanske det till och med är enklare om någon annan klickar åt dig. Allra bäst är att kunna träna framför en spegel, då har du full kontroll på rörelserna samtidigt som du kan hålla kroppen riktad framåt. Risken när vi tränar bakdelskontroll vid sidan är att vi vrider för mycket på kroppen för att kunna se hunden, och gör hunden beroende av vår sneda kropp. Många hundar har också lärt sig att bara flytta in bakdelen när vi lutar oss över dem. Försök redan från början att hålla dig helt rak och lär hunden att flytta sig efter dina steg, inte efter din överkropps rörelser.

Lägg grunden ordentligt, så att hunden är rör sig i skritt, är rak och håller sig i rätt position under ditt första steg bakåt. Lägger du lite tid på de första stegen går det mycket enklare att öka sträckan senare. En hund som aldrig har fått erfarenhet av att göra fel (svänga ut bakdelen, studsa, sitta ner etc.) kommer inte att variera beteendet lika mycket när du sedan ökar sträckan den ska backa. När du ökar sträckan ska du vara noggrann med att hunden fortfarande håller positionen, om den börjar backa ifrån dig har du gått för snabbt fram. Tänk på att gärna röra dig framåt när du belönar, och variera gärna mellan att gå några steg framåt och några steg bakåt. Samtidigt som du jobbar med backandet kan du jobba med att hunden ska ställa sig upp från utgångsställning när du tar ett steg bakåt. När båda delarna fungerar repeterar du backande från stå några gånger, innan du provar att börja i utgångsställning, låta hunden ställa sig när du tar steget bakåt och sedan fortsätta något steg bakåt innan du belönar.

Sidlänges bakdelskontroll – vänstersvängar och ingångar

En del väljer bort ingången där hunden kommer rakt in till vänstersidan eftersom den är för svår att få till utan hjälp. Andra använder sig av en targetstick eller pekfingertarget för att lära hunden rörelsen och traditionellt lockar man hunden runt med hjälp av en godbit. Jag tycker att det är tråkigt att targeting eller lockande ska vara de vanligaste metoderna. Skillnaden mellan slutresultatet hos en hund som har lockats runt jämfört med en hund som tränats med fokus på bakdelskontrollen är för stor för att man ska kunna tycka att det inte spelar någon roll. Det här gäller speciellt stora hundar som inte är så kvicka i rörelserna.

Idag använder vi oss av en kloss när vi tränar ingångar och vänstersvängar. Det är en av nyheterna i den här, uppdaterade versionen av artikeln. Tidigare gjorde vi på samma sätt, men utan en tydlig plats för hunden att göra av sina framtassar. Framför allt tror jag att det har blivit mer tydligt för förarna och det märks på resultaten på kurs. Klossen vi använder oss av är cirka fem centimeter hög och sidorna är 25 centimeter långa. En väldigt liten hund kan behöva en mindre kloss och de riktigt stora kan behöva en större. Träklossen är billig att skaffa sig och fungerar bra både inomhus och utomhus, men man kan naturligtvis använda en tjock bok eller en telefonkatalog (men det är smart att tejpa den så att den håller ihop) istället. Här kommer inlärningen, steg för steg:

 1. Shejpa hunden till att ställa sig med framtassarna på klossen. Belöna gärna flera gånger medan hunden står kvar på klossen och lös ut med ”fri” när hunden får lov att gå av.
 2. Försök locka hunden av klossen med en godbit. Om han klarar av att stå kvar får han en godbit i position, om han kliver av klossen, försvinner godbiten som du lockar med. Låt hunden kliva upp på nytt (men belöna inte direkt) och locka på nytt. Det är en fördel om hunden kan omvänt lockande sedan tidigare. Målsättningen här är att lära hunden att man håller kvar framtassarna på klossen tills man får frisignal, någonting som gör den fortsatta inlärningen mycket mer effektiv. Se till att hunden kan hålla sig kvar på klossen även om du ställer dig riktigt nära.
 3. Ställ dig mitt emot hunden som står på klossen. Rör dig nittio grader mot hundens vänstersida. Hur mycket du behöver flytta dig beror på hunden. En del hundar rör sig direkt när du flyttar dig, andra behöver en lite större rörelse. Så fort hunden flyttar ett bakben åt sitt höger (samtidigt som framtassarna är kvar på klossen), klickar du och belönar. I början behöver du kanske variera mellan det här och omvänt lockande för att påminna hunden om att framtassarna ska vara kvar. Kräv gradvis fler steg av hunden innan du klickar. Målsättningen på det här steget är att hunden ska hamna mitt emot dig igen, men se till att du bara klickar när hunden rör på tassarna, inte när han redan har stannat.
 4. När med lätthet flyttar bakdelen nittio grader börjar du förändra din position i förhållande till hunden. Nu kan du inte längre ha tårna mot klossen, utan får ställa dig med vänsterfotens sida mot klossen. Hunden ställer du upp rakt ut från din vänstersida. Flytta dig ett kvarts varv runt klossen och klicka för att hunden rör bakbenen riktigt. Även här är målet att hunden ska komma tillbaka till samma position som ni började i (rakt ut från din sida), men om hunden ger dig mer – köp det!
 5. Ställ upp hunden bredvid dig och flytta dig ett kvarts varv runt klossen. Klicka för att hunden flyttar sig efter. Börja ganska snart kräva att hunden kommer hela vägen in till din sida. Om du klickar för att hunden rör sig mot din sida, bör du belöna hunden på utsidan och se till att bakdelen flyttar sig helt in. När hunden börjar komma nära den slutliga positionen vid din sida blir belöningsplaceringen viktig. Jag vill inte att hunden får några godbitar för att stå snett vid sidan.
 6. Lär hunden att röra sig in till sidan även när du står stilla. Ha hunden stående, och håll den upptagen med att äta en godbit ur din hand medan du flyttar dig nittio grader (vänster om halt). När du står stilla släpper du hunden som förhoppningsvis rör sig mot dig. Klicka gärna första bakbensrörelsen de första gångerna, men snart bör hunden kunna komma ända in till sidan. Tänk på hur du belönar, och tänk på att låta hunden ”vara i belöning” (äta godbitar ur din hand) så länge det behövs, så att du kan ställa upp hunden och flytta dig in i rätt position inför nästa repetition. Öka gradvis vinkeln så att hunden kan göra hela ingången (ett halvt varv).
 7. Om hunden inte kan göra halt ihop med dig sedan tidigare kan det vara läge att träna lite på det. Använd gärna en vägg under de första träningspassen och lär hunden att stanna ihop med dig istället för att svänga upp framför dig. Du kan också lägga på sättandet här.
 8. Repetera vänstersvängar med hunden på klossen några gånger. Ta bort klossen och ställ upp hunden vid din sida. Gör en vänstersväng och klicka så fort hunden rör ett bakben. Belöna på utsidan. Du bör ganska snabbt kunna få till snygga vänstersvängar om hunden är duktig på klossen. När vänstersvängarna sitter kan du börja hålla hunden i belöning medan du flyttar dig undan och ställer upp dig för en liten ingång. När hunden hamnar perfekt vid din sida varje gång är det dags att lägga på sitten. Jag väljer att vänta med sitten till slut, för att få hunden att förstå att det är bakdelsrörelsen som är det viktiga, inte att sätta sig så fort som möjligt.

Tänk på dina rörelser!

Eftersom det är så vanligt med förare som ”styr” hunden med överkroppen vill jag lägga till ännu en varning för det. Det ska inte vara nödvändigt att använda axlar och armar för att få hunden att flytta in bakdelen. Det är lätt att falla i den fällan när man har en hund som lätt flyttar sig för vårt kroppsspråk, men det ser inte snyggt ut att behöva trycka hunden bakåt i ingångar och svängar. Var redan från början noggrann med att du alltid håller överkroppen rak och att hunden bara flyttar sig efter dina fötter. Låt gärna någon annan titta på dig med kritisk blick, träna framför spegel, videofilma gärna och ta ut riktpunkter rakt fram där du håller blicken. Ofta är man inte själv medveten om hur mycket konstigt man gör med sin kropp när man tränar hund. Om du redan har lärt hunden vänstersvängar och ingångar, men känner att hunden är beroende av din överkropp kan du gå igenom stegen för inlärning av ingångar och vara noga med att hålla överkroppen rak under hela inlärningen. Tänk också på att vändningar på stället ska ske just på stället. Fötterna står kvar på samma punkt när du är klar men har rört sig ett kvarts varv.

Sammanfattning

En lydnadshund måste ha god bakdelskontroll, både rakt bakåt och sidlänges. För bästa resultat använder man så få hjälper som möjligt, och fokuserar istället på att få förstärkt början på rätt beteende (första steget) så ofta som möjligt. Hundar rör sin bakdel ofta och mycket, det gäller bara att kunna se de små rörelserna och förstärka dem istället för att ta för stora bitar i taget. Gör du grundarbetet noga kommer det gå mycket enklare att höja kriterierna senare. Var noga med ditt kroppsspråk och se till att det bara är sättet du rör dina fötter som får hunden att röra sin bakdel på rätt sätt. Börja gärna så tidigt som möjligt med bakdelsrörelserna. Backande ifrån dig ger dig möjligheter att förbättra och förändra andra grundfärdigheter, och vänstersvängar och ingångar är en förutsättning för många moment.

6 svar på ”Bakdelskontroll med klickerträning

 1. Tack för ännu en detaljerad artikel! Nu ska jag börja om från början med både backa och klossen och vara nogrannare i början. Får nog sätta upp fler krokar så jag kan flytta hallspegeln när jag tränar.

  Toppen att få RSS!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.